Với diện tích 5.000 mét vuông trồng hoa hồng, mỗi năm gia đình anh Lê Quang Toàn (27 tuổi, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thu lãi ròng từ 800 triệu đến 1…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment