Hello chào mọi người, hôm nay tranh thủ lúc hoa còn nở rộ, Tường Lam quay líp lại và trồng thêm ít hoa nữa chia sẻ cùng những công việc hàng ngày đến…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment