Nhổ cây con trồng ra chậu lớn .

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

8 Replies to “Trồng hoa mào gà tết 2020.kỷ thuật trồng ra giỏ lớn hoa mào gà”

  1. Bạn chỉ rất kĩ bạn quay tiếp cách bón fan và trừ sâu hay dưỡng lá mình đang trồng 10 châu hướng dương để chung tết vì ở TP ko có chỗ trong nhiều cảm ơn bạn

Leave a Comment