#gieo hạt được 4 ngày tuổi# và kỷ thuật vô phân từng đợt

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

11 Replies to “Trồng hoa vạn thọ tết 2020 và cách vô phân từng đợt cho hoa”

Leave a Comment