#gieo hạt được 4 ngày tuổi# và kỷ thuật vô phân từng đợt

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

11 Replies to “Trồng hoa vạn thọ tết 2020 và cách vô phân từng đợt cho hoa”

  1. cho mình hỏi tôi trồng hoa vạn thọ được 30 ngày nay sao tự nhiên chết và héo có cách nào cứu kg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *