Anh Trung trồng khổ qua trên các mà tốt hết sức,từ trước tới giờ mình chứa thấy ai trồng khổ qua như vậy hết.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment