VTC16 | Nếu đồng bằng sông Cửu Long mất lũ nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn sẽ rất khốc liệt. Đứng trước tình hình cấp bách, việc trồng lúa điều…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment