Ngỗ Điếc, Rau Om, Rice Paddy Herb cần hơi ẩm để phát triển. Xài chậu LDPE. Tôi trồng trong chậu 2 tháng không lớn. Từ khi trùm lại, giữ hơi ẩm, như…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *