VTC16 | Với mô hình trồng ổi găng theo hướng VietGAP có thể thu được quanh năm, nhiều nông dân ở Đông Dư, Hà Nội có được thu nhập ổn định, kinh tế…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *