Video này mình chia sẻ cách trồng cây rau bồ ngót sau thời gian dâm cành trong cát để kích thích ra rể,bộ rể của những cây đã ra dài đủ điều kiện…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *