có cô con gái từ nhỏ đến lớn chưa từng làm vườn. và hôm nay nó ra vườn trồng rau… không biết có sống được cây nào không. ahihi

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment