Trong Và Ngoài Nước Lên Tiếng Về Việc Nhà Báo Phạm Chí Dũng Bị Bắt

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

11 Replies to “Trong Và Ngoài Nước Lên Tiếng Về Việc Nhà Báo Phạm Chí Dũng Bị Bắt”

  1. rất có thể tên dư luận viên cấp cao osin huy đức trương huy san thúc giục gián tiếp trọng lú bắt nhà báo phạm chí dũng vì ông phân tích chính xác rành mạch tình hình chính trị việt nam và quốc tế và là cây bút uy tín trong giới đấu tranh dân chủ việt nam.còn tên osin huy đức trương huy san đưa tin ỡm ờ,chung chung,có tầm nhìn rất hẹp hòi ích kỷ,thần phục trọng lú và tàu cộng.nếu nhà báo phạm chí dũng bị bắt thì tên dư luận viên cấp cao osin huy đức sẽ tha hồ lộng hành vì cái gai trong mắt của tên này là nhà báo phạm chí dũng đã bị nhổ bỏ

  2. "Ai muốn Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ đều là Lê Chiêu Thống.." NB Hà Văn Sơn(Trùm CC) Lữ ơi mày và lũ (mủ vàng) vào xem tại kênh nửa vòng TĐ để nâng cao kiến thức…chứ mấy trò bịp của /// ông Sơn vạch trần hết rồi….

  3. DIỆT SẢN VIỆT CỘNG FOR DUMMIES_________________________________________________________________________________________________________________________________The French, who were mostly critical of American efforts in Southeast Asia, praised the counterinsurgency of the early 1960s, stating that South Vietnam was being returned to a stabilized securityenvironment within which their big businesses, such as the Michelin Rubber company, were able to conduct business again.   Even the enemies of the GVN (Government of South Vietnam) acknowledged the progress it had made.  According to Australian radical Wilfred Burchett, 1962 was a year of defeat and setbacks for the Viet Cong.  After making considerable gains in terms of territory and population, the Viet Cong were pushed back by the ARVN with the help of American military aid: "The use of helicopters and amphibious tanks to increase rapidity of movement and to avoid the devastating ambushes that the Diemist troops invariably fell into when they moved by road or river, caught the guerrillas off balance." Burchett added that "the drive to set up 'strategic hamlets' was also a problem "for the Viet Cong"

Leave a Comment