“Xen Canh “Hiệu Quả

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

3 Replies to “Trồng Xen “Cóc Thái “Lợi Nhuận Cao”

  1. Bệnh thường gặp ở “cóc “là bệnh xì mủ ở trái thôi , không đáng ngại đâu nhưng rất ít xảy ra , theo kinh nghiệm mình biết , Bạn cứ mạnh dạng trồng chi phí thập kiếm thêm thu nhập gia đinh . Cám ơn bạn !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *