Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay đến tham quan trụ đá Vua A Dục ở trong khuôn viên vườn Lâm Tỳ Ni , bên cạnh chùa Thánh Mẫu Maya đánh dấu nơi hạ sinh của Thái Tử Tất Đạt Đa trong vườn Lâm Tỳ Ni. Trụ đá này là một trong rất nhiều trụ đá khác được xây dựng bởi Vua A Dục trong thời kỳ trị vì của ông vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, ngày 02-11-2019
#daophatngaynay #thichnhattu
Pháp thoại 2018:
Kênh Vấn đáp Phật pháp :
Kênh Âm nhạc Phật giáo:
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam:
Fanpage:
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

2 Replies to “Trụ đá Vua A Dục ở trong khuôn viên vườn Lâm Tỳ Ni”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *