Năm Kỷ Sửu Quang Thuận thứ 10-1469 tên huyện Nghi Xuân và chỉ giới mới được hoạch định. Từ đó đến nay đã hơn 5 thế kỷ qua, với bề dày lịch sử 550 năm tên huyện Nghi Xuân vẫn được giữ nguyên. Địa thế “tam hợp” này đã sản sinh ra biết bao bậc hiền tài, tạo nên khí chất lẫm liệt của Đất và người Nghi Xuân. Người cầm thư cung kiếm, hiển đạt cao khoa. Nhưng không chỉ có tao nhân mặc khách, khanh tướng công hầu, không chỉ có “quan Tiên Điền” mà còn có những con người biết làm nên “ló Xuân Viên, tiền Hội Thống, trống Đan Tràng, đục chàng Đan Phổ” biết mở ra chợ Chế, chợ Đình, trên bộ dưới thuyền, bán buôn tấp nập.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *