Trùm ma túy Triệu Ký Voòng khi đội lốt đại gia đã sở hữu tới 14 thửa đất có tổng diện tích trên 1.742m2 tại khu đô thị Phú Lộc Lạng Sơn .Xem Video…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment