TIUN mở trường học người cá để các bạn trẻ có sân chơi thể thao và sinh hoạt cộng đồng lý tưởng tại Sài Gòn, Việt Nam.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *