Trường Tiểu học “B” Kiến An, thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh AG

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *