Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

48 Replies to “Truyện Cười Vova Tổng Hợp”

  1. súc vạt đọc như chó địt con đĩ mẹ nhà nó vậy. đọc như đang cúng mả bố nhà nó thế này.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *