Truyện ngắn Sáng Đôi Mắt Mù – Tràm Cà Mau | Giọng đọc Nguyên Hà | Vietlove Channel
+ Youtube Channel:
+ Facebook Fanpage:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

7 Replies to “Truyện ngắn Sáng Đôi Mắt Mù – Tràm Cà Mau | Vietlove Channel”

  1. Đó chỉ là một của sự thật xhcn….mọi người còn nhớ người lính vnch trả lời phỏng vấn của ký giả pháp tại Saigon vào ngày 30/4 … hết chiến tranh tôi về lái taxi… không biết bây giờ anh ta ở đâu? Có được như ước mơ không? Hay là đã ở mỹ rồi,!…thiên đường xhcn ai cho anh xây dựng,.,. mà nhất là bây giờ bọn phương hùng.v.v…sao không đem vợ con cháu chắt mà về sống với cs, có ngon thì trả lại quôc tịch cho mỹ…. về xây dựng xhcn.không hiểu con con cháu của chúng sẽ nghĩ như thế nào về cha ông chúng?

Leave a Comment