#truyện thiếu nhi “VÌ SAO ĐUÔI THỎ LẠI NGẮN” sẽ cho các bé biết vì sao đuôi thỏ lại ngắn nhé, nhưng đây chỉ là truyện vui thôi, thông qua nó muốn giáo dục chúng ta không nên nói dối và vô ơn đấy nhé.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *