Video hướng dẫn tạo Style để định dạng các đoạn văn.
Link download bài tập:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Tự học Winword với 360do.vn. Hướng dẫn tạo Style để định dạng văn bản”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *