Đừng dễ dàng bắt nạt người khác trong lúc khó khăn. Vì nhân quả báo ứng, có ngày bạn cũng sẽ giống họ mà thôi !! ——————————- Con Giáp…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment