VTC16 | Sau 22 năm bôn ba với đủ nghề, anh Trần Minh Lâm quay về quê hương Bắc Ninh khởi nghiệp nuôi cá. Cách làm sáng tạo của anh Lâm: Cho cá ăn …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *