, từ vựng marketing.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

One Reply to “Từ vựng TOEIC dễ nhớ: Chủ đề Marketing”

Leave a Comment