Tuyển Tập Nhạc Kinh Phật Hay Nhất 2016 Không Lời – Nhạc Thiền Tụng Kinh Niệm Phật Cực Hay
Click vào để nghe thêm những bài tụng kinh hay tại đây:
=======================================
Phổ môn là một phẩm (phẩm thứ 25) trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói đến ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cùng những hạnh nguyện của ngài, ai nghe đến tên, niệm đến danh hiệu thì ứng tiếng mà linh cảm.
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lại thường biến hiện sắc thân thành tất cả các loại chúng sanh để cứu độ cho các chúng sanh. Do vậy, nếu ai mắc tai nạn, gập mọi trở ngại, nhất tâm niệm tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc chuyên tụng kinh Phổ Môn sẽ giải trừ được mọi khổ nạn.
Ðiều cốt yếu là khi tụng kinh nầy phải thật thành tâm và phải phát nguyện rộng lớn, làm việc bố thí thì mới có hiệu lực!
============================================
Kính chúc quý vị vô lượng an lạc vô lượng cát tường!

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

3 Replies to “Tuyển Tập Nhạc Kinh Phật Hay Nhất 2016 Không Lời – Nhạc Thiền Phật Giáo Cực Hay”

Leave a Comment