Tuyển Tập Nhạc Chú Đại Bi Hay Nhất (Nhẹ Nhàng Tĩnh Tâm)

► Thanks for Watching!
► Please Subscribe!

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

47 Replies to “Tuyển Tập Nhạc Chú Đại Bi Hay Nhất (Nhẹ Nhàng Tĩnh Tâm)”

 1. nam mô quan thế âm bồ tát ,chúng con yêu mẹ,nhớ làm thêm lick tream cho mọi người nhé !!

 2. 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  2. Nam mô a rị da
  3. Bà lô yết đế thước bát ra da
  4. Bồ Đề tát đỏa bà da
  5. Ma ha tát đỏa bà da
  6. Ma ha ca lô ni ca da
  7. Án
  8. Tát bàn ra phạt duệ
  9. Số đát na đát tỏa
  10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
  11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  12.Nam mô na ra cẩn trì
  13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
  14.Tát bà a tha đậu du bằng
  15.A thệ dựng
  16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
  17.Na ma bà dà
  18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
  19.Án. A bà lô hê
  20.Lô ca đế
  21.Ca ra đế
  22.Di hê rị
  23.Ma ha bồ đề tát đỏa
  24.Tát bà tát bà
  25.Ma ra ma ra
  26.Ma hê ma hê rị đà dựng
  27.Cu lô cu lô yết mông
  28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
  29.Ma ha phạt xà da đế
  30.Đà ra đà ra
  31.Địa rị ni
  32.Thất Phật ra da
  33.Giá ra giá ra
  34.Mạ mạ phạt ma ra
  35.Mục đế lệ
  36.Y hê di hê
  37.Thất na thất na
  38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
  39.Phạt sa phạt sâm
  40.Phật ra xá da
  41.Hô lô hô lô ma ra
  42.Hô lô hô lô hê rị
  43.Ta ra ta ra
  44.Tất rị tất rị
  45.Tô rô tô rô
  46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
  47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
  48.Di đế rị dạ
  49.Na ra cẩn trì
  50.Địa rị sắc ni na
  51.Ba dạ ma na
  52.Ta bà ha
  53.Tất đà dạ
  54.Ta bà ha
  55.Ma ha tất đà dạ
  56.Ta bà ha
  57.Tất đà du nghệ
  58.Thất bàn ra dạ
  59.Ta bà ha
  60.Na ra cẩn trì
  61.Ta bà ha
  62.Ma ra na ra
  63.Ta bà ha
  64.Tất ra tăng a mục khê da
  65.Ta bà ha
  66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
  67.Ta bà ha
  68.Giả kiết ra a tất đà dạ
  69.Ta bà ha
  70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
  71.Ta bà ha
  72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  73.Ta bà ha
  74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
  75.Ta bà ha
  76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  77.Nam mô a rị da
  78.Bà lô kiết đế
  79.Thước bàn ra dạ
  80.Ta bà ha
  81.Án. Tất điện đô
  82.Mạn đà ra
  83.Bạt đà gia
  84.Ta bà ha.

  **Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát**

 3. 'UM LAM-UM XỈ LÂM-UM MANI PADME HUM-UM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA, BỘ LÂM" “Thiện nam tử ! Sáu chữ Đại Minh Đà La Ni đó là Bản Tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu biết Bản Tâm vi diệu ấy, tức biết giải thoát”. Đức Phật nói: “ Nếu có người thường thọ trì 06 chữ Đại Minh Đà La Ni thì khi trì tụng có 99 căng già sa số Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội, cũng có chúng Thiên tử ở 32 cõi Trời cũng đều nhóm hội. Lại có 04 vị Đại Thiên Vương ở 04 phương làm hộ vệ. Có Ta Nga La Long Vương (Sàgara Nàgaràjà), Vô Nhiệt Não Long Vương (Anavatapta Nàgaràja), Đắc Xoa Ca Long Vương (Taksïaka Nàgaràja), Phạ Tô Chỉ Long Vương (Vàsuki Nàgaràja). Như vậy, vô số trăm ngàn câu chi na khế đa Long Vương đều đến hộ vệ người thọ trì ấy. Lại ở khắp trong cõi đất, hết thảy các Dược Xoa (Yaksïa), Hư Không Thần (Àka’sa Devatà) đến hộ vệ

 4. Nghe mãi không thấy chán . Cảm ơn các bạn da tạo nên video này. Mình thấy rất hay và ý nghĩa

 5. rất có ý nghĩa nay là ngày 1 tháng 4 năm 2018. con sinh nguyện cho chúng sanh được tiêu tan nghiệp chướng và được về miền cực lạc và sanh lên cõi trời

 6. Mùa xuân năm âý về VN thăm gia đình ,có 1 người tôi yêu thương ?đã mở bài chú này cho tôi nghe ,khi ấy vẫn là 1 người con lạc quan nhìn đời bằng 1 cách đơn thuần ? …không ngờ bây giờ người âý đã là một sư cô tìm vui trong tiếng kệ lời kinh ?giờ nghe lại bài chú này cảm xúc thương nhớ của tôi 1 người chị nhớ thương em lại ùa về ???

 7. Nam mo a di da phat.con cau mong cha me con manh kheo.va tat ca chung sanh song an lac yen vui.va biet tu theo loi phat dai ..a di da phat

 8. Nam mo a di da phat con le thi truc phuong chong con la phan thanh phuong cau mong quan the am bo tat do cho cha me hai ben lun mah khoe con cua lun cham ngoan va biet hieu thao do hai vo chong con lam moi chuyen duoc thuan loi nam mo a di da phat

 9. nam mo a dj da phat con LA vuong thi sen con cau xjn quan am bo Tat phu Ho do tri cho chong con LA hoang Xuan au VA 2 con Cua con LA hoang bao ngoc va hoang gia huy lun manh khoe va Binh an con xjnh me quan am phu Ho cho gd nho Cua con lun hp song Ben nhau vuj ve

 10. a di da phat con pham thanh lam con câu mong cho vk đã ly gì gd hk chấp thuận cho hai đứa con sóng vs nhau nữa…con câu mong cho vk con dc bình an và mạnh khoe a di da phat

 11. Cầu cho quốc thái dân An. nhà nhà ấm no, không còn cảnh khổ. mọi người đều tâm lành không sống lọc lừa, cướp bóc hại nhau vì một chữ " tiền " .

 12. Nam Mo A di da phat,mong cho con va nguoi con yeu mai mai ben nhau mong phat bo tac cho chung con den voi nhau k co ai ngan canh chung con

 13. nam mô a di đà phật con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất thảy chúng sinh đều được bình an tin nhân quả tìm đến ba ngôi tam bảo phật pháp tăng để tu tập thật tinh tấn

 14. Nam mo me hiên quan the am bo tat nguyện mẹ hiên gia hộ cho tat ca chung sanh đều giác ngộ.xin che cho cho con may màn thanh công ve vs mẹ va cưới người con yêu

 15. Nam mô đại bi hội thượng
  phạt bồ tát
  Nam mô đại bi hội thượng phật bòi tát
  Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát

 16. nam mô a di đà phật con lê thị mười con cầu mong cho con của con nguyễn thanh vinh được khỏe mạnh ngoan ngoãn học tập tốt

 17. nam mô a di đà phật con lê thị mười con cầu mong cho chồng của con nguyễn thanh toàn được siêu thoát về coi phật

 18. NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
  NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 19. hom nay la ngay 19 .9 2016 nam binh than con la nguyen minh thuy la vo cua hoang ngoc hung .con xin cau nguyen cho chong duoc khoe manh binh an moi viec duocxoay chuyen huong khi ra toa toi nang thanh toi nhe .nhe hoa giai khomg co toi phat tien roi tha ve .con nguyen niem chu dai bi an chay niem phat cam on troi phat .nam mo a di da phat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *