Một năm này cuối mùa xuân, trong Tiển quốc xuất hiện một đại phu, y thuật của nàng tinh xảo, dung mạo như tiên trời, chẳng phân biệt giàu nghèo giá cả thế nào đều chữa bệnh cho tất cả dân chúng. Hơn nữa nhà nghèo khổ xem bệnh thì nàng không thu bất kỳ tiền xem bệnh còn tặng cho bọn họ, rất nhiều chứng bệnh nan y cũng thuốc đến bệnh trừ ở trên tay nàng, cảnh này khiến thanh danh của nàng lan truyền lớn. Dân chúng ca tụng nàng là nữ thần y trị bệnh cứu người.

Bất giác, ngày xuân đã qua, đổi lấy ngày mùa hè chói chang.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Tuyệt Sắc Truyền Kỳ: Nguyệt Lạc Hồng Trần Tập Cuối Là vô tình hay có tình”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *