– Tham gia vào sân chơi chứng khoán Quốc tế, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy các chính sách nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán lên mức thị trường mới nổi. Một trong số những giải pháp đó là ban hành khung pháp lý cho chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán phái sinh có thực sự thu hút nhà đầu tư hay không? Cùng chuyên gia phân tích của TVSI – ông Lê Ngọc Nam tìm hiểu về vấn đề này!, tvsi chung khoan.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://dahek.net/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment