Compost Shrimp Shells and At Home ,How To Use Fish Fertilizer us62 ♡ Please be sure to subscribe for more videos and don’t forget to comment, like and hit …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

19 Replies to “Ủ Phân từ Vỏ Tôm và cách dùng Phân Cá trồng rau sai trái |Shrimp Shell Compost (English Sub)”

  1. Trân dùng vỏ tôm ủ làm phân bón cây nhanh nhất không cần phải ủ lâu,để dành xài quanh năm bất cứ lúc nào . Làm theo cách này vừa rẻ ,vừa tiện lợi hạn chế thải chất thải ra ngoài ,cách bảo vệ mội trường tốt nhất .

  2. mình vẫn biết bón phân bằng vỏ tôi rất tốt nhưng kg có máy xay nên thường là bỏ hết à, uổng ghê! chắc phải bắt chước Trân quá!

  3. Well done this looks amazing. Thank you for sharing this with us.
    I am here returning the support you have shown me just like I promised. Cheers from Canada
    shawn

  4. Chị ủ phân bằng vỏ tôm hay thật Em mới được biết luôn ,tận dụng và tái sử dụng để làm thành phân bón cho cây trồng ,góp phần bảo vệ môi trường hay quá Chị

Leave a Comment