Dell Precision M6800 và M4800, M5510, M7510, M3520 hàng tân trang từ USA tiếp tục về phục vụ anh em. Đảm bảo cân tốt các ứng dụng 2D, 3D, AutoCAD, Adobe, Sketchup, Revit, render…

Nguồn gốc, chất lượng thì anh em đều biết e nhập từ Mỹ, fullbox, có tracking từng chiếc đầy đủ. Nói không với hàng dựng, hàng sơn lại. Khách đến xem nếu cần mở máy ra xem main, linh kiện, em đều hỗ trợ nhiệt tình.

M7510, i7 6820HQ, RAM32, SSD512, M2000M, giá 24M
M5510, i7 6820HQ, RAM16, SSD256, M1000M, giá 21M
M3520, i7 6820HQ, RAM16, SSD256, M620, giá 19M
M4800, i7 4940MX, RAM16, SSD 256, FullHD IPS, giá 17.5tr
M4800, i7 4900MQ, RAM16, HDD 500GB, FullHD, giá 14tr
M4800, i7 4810MQ, RAM16, HDD 500GB, FullHD, giá 13.5tr

Mỗi option có 1,2 chiếc thôi, anh em quan tâm inbox em tư vấn thêm nhé.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

0 Replies to “Unbox M6800 vs M4800 hàng từ US”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *