VTC1 | Ngoài vận tải, nhiều ứng dụng công nghệ kết nối cung cầu xuất hiện trong nhiều ngành, góp phần tạo nên một thị trường cạnh tranh, tiện ích hơn cho người dùng.

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Ứng dụng công nghệ đón cơ hội từ kinh tế chia sẻ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *