Leo Văn Minh, Nhập Thành, Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Số điện thoại: 0392840388. – Nếu thấy các video chia sẻ của mình có ích, các bạn đăng kí…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *