Dưới đây một số câu hỏi đã được Thầy giải đáp trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp kỳ 21. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi! 1. Con bạch…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment