Không ngờ thân phận thật sự của cô tỳ nữ khó tính kia lại chính là công chúa của nước Xiêm La nên Sở Lưu Hương nhiều lần chọc tức nàng. Công chúa cay cú nên quyết định sử dụng bùa ngải của Xiêm La quốc trù ếm làm đạo soái nhà ta phải nhận một cái kết thê thảm….

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *