VẠN SỰ TÙY DUYÊN, HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY, NHẠC THIỀN PHẬT GIÁO AN NHIÊN TỰ TẠI.
Tất cả là tùy duyên, hạnh phúc sẽ đong đầy, ta đi đường ta, sống trên đời điều căn bản là học được chữ thiện và chữ buông.
Hãy đăng ký để nhận video mới:
Nếu thấy hay hãy chia sẻ để mọi người cùng thích

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “VẠN SỰ TÙY DUYÊN, HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY, NHẠC THIỀN PHẬT GIÁO AN NHIÊN TỰ TẠI.”

Leave a Comment