Vật Lý 10
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Thuỳ Dương
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Phần một: Cơ học
Chương I — Động học chất điểm
Chương II — Động lực học chất điểm
Chương III — Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Chương IV — Các định luật bảo toàn
Phần hai: Nhiệt học
Chương V — Chất khí
Chương VI — Cơ sở của nhiệt động lực học
Chương VII — Chất rắn và chất lỏng — Sự chuyển thể
Đáp án và đáp số bài tập
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *