HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU SỐ 01 TRONG ĐỀ SỐ 10
BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CỦA 1 CHIẾC PHÀ TRÊN SÔNG
Một chiếc phà đi xuôi dòng sông từ bến A đến bến B, dừng lại ở bến B 30 phút, rồi lại đi ngược dòng về bến A hết 2 giờ 18 phút. Biết vận tốc của phà lúc xuôi dòng là 25 km/h; lúc ngược dòng là 20 km/h.
a. Tính khoảng cách từ bến A đến B.
b. Tính thời gian phà đi từ A đến B, thời gian phà đi từ B đến A.
c. Tính vận tốc của phà so với dòng nước và vận tốc của dòng nước so với bờ sông.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

3 Replies to “[VẬT LÝ 8] ÔN THI HỌC SINH GIỎI-CÂU 1 ĐỀ 10”

  1. Thầy ơi e học lý cô giáo cho e mot bai rất khó em nghĩ mãi ma k ra nên mong thầy huong dẫn tra loi giup em e cảm on thay. Đề là : một vật cõ dang hình hộp chữ nhật có bề dày 30mm.vật được thả trong lòng chất lỏng, mặt phân cách giữa nước và dầu nằm ở 1/3 bề dày của khối.Xác định lực đẩy lên vật(bằng bao nhiêu?)

Leave a Comment