Vẽ đề tài chân dung người thân trong gia đình. Gồm các thành viên như ba, mẹ, bà…Bé tập vẽ cjaan dung người thân.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment