Như đã hứa với anh em thì hôm nay mình sẽ vẽ một khẩu Flaregun 3D bằng phần mềm Autodesk Inventor 2018, toàn bộ quá trình vẽ 3 tiếng đã được tối giản…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *