Gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta hãy vẽ bức tranh về chủ đề này nhé!

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

13 Replies to “Vẽ tranh Chủ đề 20/11”

  1. 🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🙈🙈🙈🙈🙈✨🎇🎆☯️☸💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎🤳👌👌👌👌👌👌💪💪💪👏👏👏👏👏👏👏👏💍👑👑👑👑👍👍👍👍👍👍👍👍👍👐🤜🦰🦱💖💖💖💖💫💫💫💫🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💍💍💍💍💍💍💍💍👑👑👑👑👑👑

Leave a Comment