Cây đa, bến nước, sân đình là những gì gắn bó với người dân quê ta từ bao đời. Hôm nay chúng ta cùng vẽ nhé!

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

3 Replies to “Vẽ tranh phong cảnh quê hương: Cây đa bến nước”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *