Vernon Forrest Anh là nhà vô địch thế giới ỡ hai hạng cân: hạng trung và hạng siêu trung của những tổ chức quyền anh danh giá bao gồm: WBC , IBF , tạp chí Ring và the Lineal. Anh vinh dự giành được danh hiệu chiến binh của năm của tạp chí quyền anh nổi tiếng the Ring và Hiệp Hồi Quyền Anh Nhà Nghề củ Mỹ. Video này nhằm tôn vinh một tài năng quyền anh của thế giới và vô cùng thương tiếc cho một võ sĩ tài danh, đoản mệnh.

Please press the lego TRIDINGO (free 100%) to subscribe and to watch more new videos. Thank you for your supporting.

Vui lòng bấm vào logo TRIDINGO (miễn phí) để đăng ký kênh và cập nhật được nhiều video mới lạ từ TRIDINGO

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

3 Replies to “VERNON FORREST, Vĩnh Biệt Chiến Binh Vĩ Đại, Người Thực Thi Công Lí Dang Dở”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *