Tham gia chương trình có trên 200 tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và thành viên diễn đàn Otofun Quảng Ninh.
Sau khi diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi ni lông, các tình nguyện viên đã tiến hành nhặt rác tại khu vực bờ biển Bãi Cháy. Sau 30 phút số lượng rác thu gom được hơn 300kg.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

One Reply to “Vì Hạ Long Xanh, đồng hành rọn rác!!!!!”

Leave a Comment