Đăng ký để xem thêm tin tại:
#Xahoi24h, #phạmchídũng #nguyễnphútrọng

Nhà báo Phạm Chí Dũng là cây viết nổi tiếng về Trung Quốc. Nhà báo Dũng cũng là người đưa ra nhiều bình luận về Trung Quốc. Đây là điều khiến cho Tình báo Trung Quốc bằng mọi giá hạ lệnh cho Nguyễn Phú Trọng bắt bằng được Phạm Chí Dũng.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

8 Replies to “Vì sao tình báo Trung Quốc ra lệnh cho Nguyễn Phú Trọng phải bắt bằng được Phạm Chí Dũng?”

  1. Thằng mù chửi thằng chột không thấy đường, bọn mọi mới có những lời nói ngu dốt nhục mạ người khác, trong đó có tao, hê hê hê hê Thiện tai thiện tai hớ hớ hớ

  2. Sống nhờ vào Ng khắc ? Nhờ kẻ thù của nhân dân Vnam ? Để tiếp tục giữ ghế. ? Giữ chúc ? Ỉa nên hiến pháp và pháp ? Thằng quỷ ác? Mày cố mà sống 300 tuổi mà tiếp tục bán nc cho giặc? Mày sẽ là nạn nhân của giặc tầu ? Mày cắn lại nhân dân Vnam ? Mày sẽ bị quả báo ?

Leave a Comment