Vlog cây da nuôi để cho ae sau này cách nuôi không hay nhưng mà thời gian mình đem vào hết các bạn gà này rồi con không nuôi mà nuôi gà gà có nuôi mình không chắc chắn gà sẽ hiểu người mà chăm sóc như con của mình gà mình nuôi thì mình biết con mình nuôi thì mình biết gà là con con là gà

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

Leave a Comment