Địa chỉ: Hướng chợ Vũng Liêm chạy vào hướng đường 907, qua cầu Trung Hiệp chạy thẳng đến chân cầu Rạch Nưng có bảng lớn dưới chân cầu bên…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *