Sử dụng các lệnh in ra màn hình, dừng màn hình, xóa màn hình của Pascal.

Video liên quan:
Viết chương trình “chào mừng” trên Free Pascal

Xem lại cái video trước:

Hướng dẫn cài đặt Turbo Pascal 7.0

Cách sửa lỗi 200, ” division by zero” của Turbo Pascal

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

15 Replies to “Viết chương trình "chào mừng" bằng ngôn ngữ Pascal trên Turbo Pascal”

 1. Anh ơi, anh có thể xem giúp em chương trình này chút được không ạ? (đề: viết 3 số nguyên khác nhau (có kiểm tra điều kiện), nếu khác nhau thì tìm số lớn nhất). Em cảm ơn ạ.
  var a,b,c,i:longint;
  kt:boolean;
  procedure doc;
  begin
  write('Nhap a: '); readln(a);
  write('Nhap b: '); readln(b);
  write('Nhap c: '); readln(c);
  if (a=b) or (b=c) or (a=c) then kt:=true;

  end;

  function max(a,b:longint):longint;
  begin
  if a>b then exit(a);
  exit(b);
  end;
  begin
  kt:=false;
  doc;

  while kt do
  begin
  kt:=false;
  writeln('Vui long nhap lai 3 so khac nhau!');
  doc;
  end;
  writeln('So lon nhat la: ',max(max(a,b),c));
  readln
  end.

 2. em tải pascal về rồi nhưng mắc lỗi. giờ em muốn xóa hoàn toàn thì phải làm sao ạ?? máy e win 10 TP 7.0

 3. đối với laptop khi bấm Alt+F9 hay là Ctrl+F9 nó không thể dịch chương hay chạy chương trình gì được, nó hiện lên phân tìm kiếm google là sao ạ

 4. – Anh ơi sao em download pascal rồi mà không thấy trang màu xanh ; mà chỉ thấy đen ?
  – Em nghi ngờ em 32 bit không cài được pascal có đúng vậy không anh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *