VIỆT NAM NGÀY NAY
Nhạc: Daniel Alomia Roble
Lời Việt: Đỗ Xuân Đào
Thời quân ngoại bang chiếm đóng
Việt nam u tối
Sống tiêu điều,
vắng mái trường
Lúa ngô cằn úa tàn đói nghèo
Toàn dân vùng lên tranh đấu
đập tan gông xích
Đánh Pháp, Nhật,
Trung Quốc, Hoa Kỳ
Phá tan xiềng nô lệ cách mạng
Toàn dân đồng tâm dựng xây
Việt Nam Ngang với bốn phương,
kinh tế tăng trưởng
Việt Nam ngày nay
tựa như rồng bay
Đang vững bước đi lên
với nhân loại
Bốn phương cùng đón chào…
đón chào!!!
Người dân Việt nam anh dũng
đồng tâm tiến bước
Quyết xây dựng
kinh tế thị trường
Tiến lên vượt đói nghèo vững bền
Rồng xanh Việt Nam
vươn tới tầm cao thế giới
Bứt phá mạnh,
tăng trưởng vững bền
Khó khăn dù vẫn còn, quyết vượt
Toàn dân đồng tâm dựng xây
Việt Nam Ngang với bốn phương,
kinh tế tăng trưởng
Việt Nam ngày nay
tựa như rồng bay
Đang vững bước đi lên
với nhân loại
Bốn phương cùng đón chào…
đón chào!!!
Đỗ Xuân Đào: 18/6/2019

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment