Cùng tạp chí Vouge theo chân Candice trong show diễn Etro Spring 2020 tại Milan.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment