#HAPPYSOOHYUKDAY

Phụ đề Việt ngữ được thực hiện bởi Model Avengers Subteam
Vietsub by Model Avenger Subteam

MANG ĐI NƠI KHÁC PHẢI GHI RÕ NGUỒN. XIN CÁM ƠN.
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS. THANK YOU.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

2 Replies to “[Vietsub] Lee Soo Hyuk @ Yang Joon Yu Rooftop Radio 25/09/2013”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *